Výběr vhodného izolantu

Než se člověk pustí do zateplení, je potřeba vybrat vhodný izolant. V dnešní době je na trhu běžně k dostání pěnový polystyren nebo minerální vlna. U obou izolantů je podobný součinitel tepelné vodivosti. Jenže který zvolit? Oba mají své výhody, oba lze využít na nové i rekonstruované domy, ale disponují i nějakými rozdíly.

Ostrava_-_Mariánské_Hory,_funkcionalistický_rodinný_dům_z_roku_1934_podle_návrhu_arch._Bohusla

  • Pěnový polystyren je velmi lehký, má dobré mechanické vlastnosti a neobsahuje žádné škodlivé látky. Naopak má nízkou zvukovou izolaci i součinitel prostupu vodních par, což v praxi znamená, že při vyšších teplotách nad 80 stupňů Celsia dochází k jeho poškození.

  • Minerální vlna je naopak odolná vůči vysokým teplotám. Proto je klasifikována jako nehořlavý materiál, odolný proti většině chemických látek. I součinitel prostupu vodních par je u tohoto materiálu velmi vysoký a mají dobrou akustickou izolaci. Mezi její nevýhody patří např. Těžkost, malá tuhost a nízká pevnost.

Příprava podkladu a zateplení fasády

Dalším krokem je zjištění kvality stávajícího podkladu, který musí být rovný, suchý, nosný a zbavený všeho, co snižuje přídržnost. Otestovat by se měla také nosnost podkladu. Když je podklad připravený, pak se přistupuje k samotné aplikaci izolačních desek a zateplení fasády. Na jednotlivé desky se aplikuje tenká vrstva lepicí malty, které se pak přiloží na podklad a přitlačí pomocí hladítka. Desky se lepí odspodu, jedna vedle druhé na vazbu a na sraz.

Kolem oken se musí desky lepit tak, aby spár neprobíhala v rozích oken či jiných otvorů, které jsou ve fasádě. Díky tomu pak nedojde k popraskání omítky i ochranné vrstvy. Po nalepení nezapomeňte odstranit zbytky lepicí malty z bočních stran.

Vyplnění mezer

V závěru je důležité zaplnit mezery mezi izolačními deskami. U spár, které jsou širší než 2 cm, se mezery vyplní materiálem, ze kterých je izolace vyrobena. U menších spár poslouží k jejich vyplnění polyuretanová pěna.

Vyrovnání povrchu a nanesení omítky

Po vytvrzení lepicí malty je třeba izolační desky vyrovnat, které odstraní vzniklé nerovnosti. Dále se desky musí ještě ukotvit. To se provede tak, že se na povrch aplikuje první vrstva malty a na rohy budov, okenních a dveřních rámů se nainstalují rohové lišty, které slouží k jejich ochraně. Pak se nalepí síťovina a aplikuje se další vrstva malty. Když podklad úplně vyschne, nanáší se základní nátěr a barevný nátěr omítky.

Zateplení podkroví

Pokud vlastníte rodinný dům s půdou, kterou chcete předělat na obytné prostory, pak i zde je třeba prostory pořádně zateplit. Podkroví se nachází přímo pod střechou, což je prostor, který je oproti zbytku domu vystaven daleko větším teplotním rozdílům. V tomto případě je nutné volit takové zateplení, které bude odrážet vnitřní teplo zpět, a zároveň nebude pouštět zimu zvenčí dovnitř.

Vyvarování se nejčastějších chyb

Při zateplování rodinných domů dochází k mnoha chybám. Takové ty nejčastější máte zde vyjmenované:

  • Částečné zateplení (např. pouze severní či severovýchodní stěny) domu nestačí. V tomto případě zapomeňte na úsporu. Nežádoucí problém s únikem tepla se pouze přemístí na jiné místo, kde jste zateplení neprovedli.

  • Špatný výběr tloušťky izolantu. Dříve stačilo zateplit izolantem s tloušťkou 5-8 cm, dnes už tomu tak není a je potřeba alespoň 12-14 cm. Jedná se však o obecná čísla, takže je nutné se v tomto směru poradit s odborníkem.

  • Nejnižší cena – fenomén dnešní doby. Ušetření v oblasti zateplení fasády je sice hezké, ale mnozí lidé si neuvědomují, že to buď odnese kvalita práce nebo úspora při výběru a nákupu materiálu.

  • Špatně zvolený odstín fasády má vliv na budoucí barevnou stálost omítky. Zvolíte-li sytý odstín, může v letních měsících docházet až k jejímu přehřívání, což má vliv na objemovou stálost fasádního polystyrenu.