keysNemovitost může mít ve svém vlastnictví jediná osoba, existuje však celá řada případů, kdy se o danou nemovitost lidé dělí ve spoluvlastnictví. Pokud jste jediným právoplatným vlastníkem, můžete s nemovitostí nakládat podle svého uvážení. V opačném případě dochází k velmi častým rozporům.

Co je podílové spoluvlastnictví

Podíl je v tomto případě měrnou jednotkou určitého dílu práv a povinností vztahující se k dané nemovitosti vyplívající ze skutečné smlouvy. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je podíl rozdělen vždy konstantně mezi všechny uvedené osoby. V otázce hospodaření s danou nemovitostí rozhoduje vždy většinové zastoupení, při shodě rozhoduje na návrh kteréhokoliv vlastníka soud.

Pozor na předkupní právo

Výše uvedené pravidlo je již zaběhnuté a každý ze spoluvlastníku jej zná. Nedostatečná informovanost přichází až s předkupním právem. To se týká situace, kdy jeden ze spoluvlastníků převádí svůj podíl jinému majiteli s výjimkou osoby blízké. Spoluvlastníci mají totiž předkupní nárok podíl vykoupit. Pokud prodávající opomene nabídnout spoluvlastníkům možnost odkupu, může se celá záležitost dostat až před soud.

Podílové spoluvlastnictví na obtíž

Každé spoluvlastnictví není procházkou růžovým sadem a někdy je vhodnější se domluvit na společném vyrovnání či rozumném rozdělení. Lidé s menšinovým podílem se také velmi často nechávají vyplatit. Tento krok je možný jak písemnou dohodou nebo soudní cestou, přičemž návrh může podat kterýkoliv člen.