856670_79360189Změna trvalého bydliště sebou přináší celou řadu záležitostí, které je nutné podstoupit. V této oblasti existuje několik mýtů a polopravd, které vám tento článek objasní. Co dělat a kde začít – to jsou základní otázky každého, kdo se dostal do obdobně stavěné situace. Bohužel nejde o jednorázový akt, přihlášení trvalého bydliště je během na delší trať.

Změna trvalého bydliště začíná na magistrátu

Jakmile ve vašem životě proběhne změna bydliště, je nutné navštívit magistrát v místě nového trvalého bydliště. Někdo by mohl namítnout, že svou roli sehrává i obecní úřad, tím si však jen vše zkomplikujete. Na magistrátu můžete totiž rovnou požádat o nový občanský průkaz. Na přepážce dostanete formulář o změně trvalého bydliště, následně vám bude odstřižen roh OP a vystavena prozatimní žlutá kartička. Nové trvalé bydliště je nutné podložit kupní smlouvou, nájemní smlouvou nebo výpisem z katastru. Pak přejděte k další přepážce a požádejte o novou OP.

Změna bydliště u řidiče nebo podnikatele

Pokud jste řidič, máte jen 5 dní od změny na návštěvu odboru dopravy. Sebou si vezměte malý a velký technický průkaz. Pokud se stěhujete jen v rámci města řidičský průkaz potřebovat nebudete. Odbor musíte též navštívit kvůli změně v registru.

Podnikatelé musí změnu trvalého bydliště nahlásit své zdravotní pojišťovně. Pokud zajdete na živnostenský úřad, celou záležitost si usnadníte, jelikož je tento úřad propojen jak se zdravotní pojišťovnou, tak i se správou sociálního zabezpečení. Změna trvalého pobytu v tom nejjednoduším scénáři začíná a končí na magistrátu, kam si sebou vezměte občanský průkaz a písemný důkaz o změně trvalého pobytu.